Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng Điệp
dc.date.accessioned2012-12-11T02:20:33Z
dc.date.accessioned2015-08-29T02:33:56Z-
dc.date.available2012-12-11T02:20:33Z
dc.date.available2015-08-29T02:33:56Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationtr. 24-33vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/667-
dc.description.abstractMôi trường kinh tế bao gồm các điều kiện kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế, các quy định của chính phủ và hạ tầng kinh tế làm cơ sở cho hoạt động kinh tế quốc gia. Hoàn thiện môi trường kinh tế là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế của các nước. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt từ khi gia nhập WTO, Việt Nam đã không ngừng cố gắng rà soát, hài hòa hóa các cam kết trong các lĩnh vực, hoàn thiện môi trường pháp lý, mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, cải cách hành chính, xây dựng và củng cố thể chế kinh tế thị trường. Nói cách khác, môi trường kinh tế của Việt Nam đang không ngừng được hoàn thiện theo các yêu cầu hội nhập WTO. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và hoàn thiện môi trường kinh tế ở Việt Nam hiện nay còn chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập, còn nhiều thách thức về thể chế pháp luật, chính sách kinh tế, quản lý hành chính, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế… đặt ra cần nỗ lực vượt qua.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
dc.subjectKinh tếvi_VN
dc.subjectMôi trường kinh tếvi_VN
dc.subjectWTOvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleHoàn thiện môi trường kinh tế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTOvi_VN
dc.title.alternativeEconomic environmental improvement in Vietnam in the process of WTO integrationvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Economics and Business


 • Bai 4. Pham Thi Hong Diep.pdf
  • Size : 476,31 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng Điệp
  dc.date.accessioned2012-12-11T02:20:33Z
  dc.date.accessioned2015-08-29T02:33:56Z-
  dc.date.available2012-12-11T02:20:33Z
  dc.date.available2015-08-29T02:33:56Z-
  dc.date.issued2011
  dc.identifier.citationtr. 24-33vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/667-
  dc.description.abstractMôi trường kinh tế bao gồm các điều kiện kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế, các quy định của chính phủ và hạ tầng kinh tế làm cơ sở cho hoạt động kinh tế quốc gia. Hoàn thiện môi trường kinh tế là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế của các nước. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt từ khi gia nhập WTO, Việt Nam đã không ngừng cố gắng rà soát, hài hòa hóa các cam kết trong các lĩnh vực, hoàn thiện môi trường pháp lý, mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, cải cách hành chính, xây dựng và củng cố thể chế kinh tế thị trường. Nói cách khác, môi trường kinh tế của Việt Nam đang không ngừng được hoàn thiện theo các yêu cầu hội nhập WTO. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và hoàn thiện môi trường kinh tế ở Việt Nam hiện nay còn chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập, còn nhiều thách thức về thể chế pháp luật, chính sách kinh tế, quản lý hành chính, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế… đặt ra cần nỗ lực vượt qua.vi_VN
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
  dc.subjectKinh tếvi_VN
  dc.subjectMôi trường kinh tếvi_VN
  dc.subjectWTOvi_VN
  dc.subjectViệt Namvi_VN
  dc.titleHoàn thiện môi trường kinh tế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTOvi_VN
  dc.title.alternativeEconomic environmental improvement in Vietnam in the process of WTO integrationvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Economics and Business


 • Bai 4. Pham Thi Hong Diep.pdf
  • Size : 476,31 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :