Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/673
Title: Đại dương và Luật quốc tế hiện đại
Other Titles: Ocean and modern international Law
Authors: Lê, Văn Bính
Keywords: Luật học;Luật Quốc tế;Đại dương
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 33-40
Abstract: Tìm hiểu đại dương và chế độ pháp lý của nó từ góc cạnh của Luật quốc tế hiện đại là cần thiết. Điều đó không chỉ vì đại dương chiếm gần 3/4 diện tích bề mặt trái đất, mà nó còn là sự sống, là hiểm hoạ đối với con người. Chúng tôi chọn “Đại dương và Luật quốc tế hiện đại” để trao đổi cùng người đọc.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/673
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b5.pdf
  • Description : 
  • Size : 361.95 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.