Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/681
Title: Văn hoá trong quản trị nhân lực
Other Titles: Culture in human resource management
Authors: Hà, Văn Hội
Keywords: Quản trị nhân lực;Văn hóa
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 92-98
Abstract: Trong bối cảnh hiện nay, có rất nhiều yếu tố tham gia vào hệ thống quản lý kinh doanh như vật chất, kinh tế, văn hoá, thông tin… nhưng yếu tố con người là không thể thay thế và là một yếu tố quan trọng nhất quyết định tới năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Để có thể phát triển bền vững, mỗi doanh nghiệp cần tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhân lực. Trong hàng loạt các hình thức, phương pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý con người, một nội dung quan trọng mà các doanh nghiệp đang hết sức quan tâm là tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất, thuận lợi, tạo niềm tin cho nhân viên, để họ gắn bó, tận tâm với doanh nghiệp. Đó chính là cũng là một trong những những khía cạnh của văn hóa quản trị doanh nghiệp nói chung. Xã hội càng phát triển thì vai trò của nhân tố con người và vấn đề quản lý, tổ chức con người lại càng quan trọng. Quản lý con người hiện nay vừa được xem như một ngành khoa học vừa được xem như một nghệ thuật vì quản lý con người là quản lý các cấu trúc phức tạp với những yếu tố bản sắc, những nhân cách riêng của từng cá nhân luôn khác nhau. Bởi vậy, để quản lý con người cần phải có sự vận dụng khéo léo các phương pháp khác nhau. Sự linh hoạt và hợp lý trong việc quản lý con người chính là thể hiện nét văn hóa trong quản trị nhân lực.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/681
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 4. Ha Van Hoi.pdf
  • Description : 
  • Size : 421.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.