Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/686
Title: Hồng Kông sau 11 năm trở về Trung Quốc
Other Titles: Hong Kong: eleven years after the handover to China
Authors: Phạm, Thái Quốc
Keywords: Kinh tế;Chính trị;Xã hội;Hồng Kông;Trung Quốc
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 105-112
Abstract: Sau 11 năm trở về Trung Quốc, Hồng Kông vẫn phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị và xã hội dù chịu không ít tác động từ môi trường khu vực và thế giới. Sự ủng hộ mãnh mẽ của Chính quyền Trung ương Trung Quốc là một đảm bảo quan trọng cho sự phát triển và ổn định này đồng thời cũng cho thấy chính sách “một đất nước hai chế độ” là đúng đắn và phù hợp. Những tương tác giữa Hồng Kông và Trung Quốc ngày càng gia tăng đã và đang làm mạnh hơn sự trỗi dậy của Trung Quốc, làm tăng thêm vai trò, vị thế của Trung Quốc, đồng thời sẽ giúp cả hai tiếp tục vươn lên, để cùng bù ưu thế, cùng hưởng lợi ích và cùng đóng góp vào sự phát triển ổn định của khu vực.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/686
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 6. Pham Thai Quoc.pdf
  • Description : 
  • Size : 465.94 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.