Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/687
Title: Về việc ký kết hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc
Other Titles: About concluding agreement on fishery cooperation in Beibu Gulf between Vietnam and China
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Keywords: Hiệp định hợp tác nghề cá;Ký kết;Vịnh Bắc Bộ;Việt Nam;Trung Quốc
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 74-86
Abstract: Với sự ra đời của Công ước Luật biển 1982, các quốc gia ven biển được phép mở rộng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Điều này khiến cho Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ tồn tại vùng biển chồng lấn. Vì vậy, cùng với việc ký kết hiệp định phân định ranh giới biển, hai bên cũng đã ký Hiệp định hợp tác nghề cá vào ngày 25/12/2000. Vùng biển Việt Nam còn nhiều khu vực có triển vọng khai thác chung, đặc biệt là khai thác chung nghề cá. Đứng trước triển vọng hợp tác đó, đòi hỏi Việt Nam cần có sự chuẩn bị chu đáo cả về chính sách luật pháp và thực tiễn. Trong bài viết này, thông qua việc đánh giá tổng quan tình hình đàm phán, ký kết, thực thi Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc, tác giả mong muốn rút ra một số bài học kinh nghiệm để Việt Nam vừa có vị thế chủ động trong quá trình đàm phán, ký kết, thực thi các Hiệp định hợp tác nghề cá trong tương lai, vừa bảo vệ được chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/687
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b2.pdf
  • Description : 
  • Size : 483.13 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.