Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/689
Title: Thử xác định đối tượng cho chính sách kích cầu ở Việt Nam - cách tiếp cận phân tích bảng cân đối liên ngành liên vùng
Other Titles: An attempt to identify targets for the fiscal stimulus packages in Vietnam - An interregional input - output table analysis
Authors: Nguyễn, Đức Thành
Bùi, Trinh
Keywords: Thị trường Tài chính;Chính sách kích cầu;Đối tượng thụ hưởng;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 113-121
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng mô hình bảng cân đối liên ngành liên vùng (27 ngành và 8 vùng) nhằm ước lượng hiệu ứng lan toả của các đối tượng kinh tế khác nhau khi tiếp nhận gói kích cầu. Kết quả tính toán cho thấy xét theo khía cạnh thành phần của tổng cầu, hiệu ứng lan toả biến đổi theo thời gian. Trước đây, đầu tư là đối tượng đem lại hiệu ứng lan toả lớn, nhưng nó đã liên tục giảm. Gần đây, tiêu dùng đang dần vươn lên trở thành yếu tố có hiệu ứng lan toả lớn nhất, trong đó tiêu dùng nông thôn lại có hiệu ứng lan toả mạnh hơn tương đối so với tiêu dùng thành thị. Xét về vùng, thì trong 8 vùng lớn của cả nước, kích thích vào khu vực Đông Nam Bộ và Đông Bắc Bộ sẽ đem lại hiệu quả nhiều hơn. Xét trong các ngành sản xuất và dịch vụ của nền kinh tế, ngành chế biến lương thực thực phẩm có chỉ số lan toả lớn nhất, tiếp đó là ngành công nghiệp chế biến hàng hoá tiêu dùng và công nghiệp chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất có cả chỉ số lan toả và độ nhậy cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Như vậy, đây dường như là 3 ngành nên được chú trọng kích thích hơn cả, nếu mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng tế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/689
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 7 (moi). Nguyen Duc Thanh, Bui Trinh.pdf
  • Description : 
  • Size : 597.39 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.