Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/690
Title: Một số giải pháp nâng cao vị thế của đội ngũ thẩm phán trong tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
Other Titles: Some solutions to improve the position of staff judge in criminal satisfy judicial reform
Authors: Trần, Thu Hạnh
Keywords: Luật Hình sự;Tố tụng hình sự;Thẩm phán;Cải cách tư pháp
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 94-100
Abstract: Thẩm phán giữ vị trí quan trọng trong việc xét xử - giai đoạn trung tâm của hoạt động tố tụng, vì thế số lượng, chất lượng của đội ngũ thẩm phán cũng như cách thức tổ chức, cơ chế vận hành đối với đội ngũ thẩm pháp là yếu tố mang tính quyết định đến hiệu quả quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trên cơ sở này, tác giả bài viết đưa ra một số giải pháp nâng cao vị thế của đội ngũ thẩm phán trong tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/690
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b4.pdf
  • Description : 
  • Size : 313.88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.