Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/694
Title: Hội thảo bàn tròn: “Đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam 2008 và quan điểm phát triển 2009”
Other Titles: Roundtable: “An assessment of the Vietnam’s economy in 2008 and development perspective for 2009”
Authors: Lê, Ái Lâm
Keywords: Đánh giá tình hình kinh tế;Việt Nam;Quan điểm phát triển;2008;2009
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 122-131
Abstract: Ngày 24/12/2008, tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, chương trình KX01/06-10: “Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020” và Trường Đại học Kinh tế đã phối hợp tổ chức hội thảo bàn tròn “Đánh giá tình kinh tế Việt Nam 2008 và triển vọng 2009”. Tại hội thảo nhiều ý kiến phong phú được đưa ra trao đổi và bàn thảo trên tinh thần khoa học. Hội thảo đã đưa ra nhiều phân tích sắc bén về tình hình kinh tế Việt Nam. Có thể lưu ý một số kết luận chính của hội thảo: (i) Kinh tế thế giới năm 2008 rơi vào khủng hoảng và năm 2009 vẫn khó khăn, chưa xác định được đáy của khủng hoảng; (ii) Việt Nam bị tác động mạnh của khủng hoảng kinh tế thế giới do độ mở cửa cao; (iii) Tuy vậy không thể đổ lỗi hoàn toàn cho tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, Việt Nam có vấn đề trong mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; (iv) Để tránh bị rơi vào khủng hoảng, Việt Nam cần có chính sách kích thích tăng trưởng ngắn hạn kết hợp với cải tổ cơ cấu. Cụ thể gói kích cầu phải chọn được các điểm khởi đầu có hiệu ứng lan toả cao. Đồng thời, Việt nam cần giữ vững định hướng kinh tế thị trường mà nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chọn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/694
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 8. Le Ai Lam.pdf
  • Description : 
  • Size : 492.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.