Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/696
Title: Tái phạm hành chính trong pháp luật hành chính và hình sự Việt Nam
Other Titles: Habitual administrative offender and habitual criminal in Vietnamese Law
Authors: Trần, Thị Lâm Thi
Keywords: Luật Hành chính;Luật Hình sự;Tái phạm;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 115-119
Abstract: Tái phạm hành chính là một tình tiết có ý nghĩa quan trọng trong truy cứu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. Nó có thể đ¬ược quy định với ý nghĩa là một tình tiết định tội, hoặc có thể là tình tiết tăng nặng trách nhiệm pháp lý. Nội dung của bài viết tập trung phân tích các tiêu chí xác định tái phạm hành chính theo quy định của pháp luật hành chính và pháp luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở so sánh các quy định giữa hai ngành luật, chỉ ra những bất cập trong các quy định nói trên, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/696
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b7.pdf
  • Description : 
  • Size : 233.88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.