Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/700
Title: Phát triển nguồn vốn nhân lực - Chiến lược tối ưu của nhà lãnh đạo
Other Titles: A development of human capital - the most important strategy of leadershipBinding training and employment - universities and enterprises
Authors: Đinh, Việt Hòa
Keywords: Nguồn nhân lực;Chiến lược phát triển;Nhà lãnh đạo
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 150-158
Abstract: Chúng ta đang sống trong một thời đại mà hơn bao giờ hết các tổ chức, công ty đều phụ thuộc vào yếu tố con người. Rất nhiều nghiên cứu khoa học, những cuộc thăm dò, phỏng vấn từ cấp cao - cấp lãnh đạo, đến những cấp thấp - cấp công nhân, tất cả đều đưa ra kết quả rằng, sự thịnh suy của công ty đều đến từ phía con người. Nắm bắt được tầm quan trọng ấy, những nhà lãnh đạo của tất cả những tổ chức, công ty đều đặt ra cho họ những con đường, chiến lược khác nhau nhằm thu hút và tuyển dụng được những người tài nhất, đào tạo nên những người tài, phát huy tối đa khả năng những người tài mà họ có và giữ chân được tất cả những người tài. Đó là những nhiệm vụ không hề đơn giản cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Song chúng ta phải thừa nhận rằng sứ vụ quan trọng ấy chỉ có thể thành hay bại, đều dưới tay những nhà lãnh đạo. Hay nói một cách khác, để có được những nguồn vốn nhân lực vô giá ấy, nhà lãnh đạo phải có một tầm nhìn lớn, một hành động lớn và có một trái tim rộng mở, để những nhân tài kia được phát huy. Bài viết đề cập đến những vấn đề cấu thành nguồn vốn nhân lực, những vấn đề cần thiết để xây dựng, phát triển nguồn vốn ấy và đặc biệt bài viết chỉ ra một mô hình chiến lược phát triển nguồn vốn nhân lực cho những nhà lãnh đạo..
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/700
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 2.pdf
  • Description : 
  • Size : 939.82 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.