Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/701
Title: Về phạm tội chưa đạt và một số hình thức phạm tội khác trong quá trình thực hiện tội phạm
Other Titles: Uncompleted criminal and some other forms of criminals in committing crime
Authors: Trịnh, Tiến Việt
Keywords: Luật Hình sự;Tội phạm;Phạm tội;Phạm tội chưa đạt
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 125-133
Abstract: Từ việc nghiên cứu lý luận về các giai đoạn phạm tội, tác giả bài viết phân tích làm rõ khái niệm và các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của phạm tội chưa đạt, phân biệt phạm tội chưa đạt với một số hình thức phạm tội khác trong quá trình thực hiện tội phạm. Trên cơ sở đó, kiến nghị hoàn thiện Bộ luật hình sự năm 1999 liên quan đến các hình thức phạm tội này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/701
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b9.pdf
  • Description : 
  • Size : 369.57 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.