Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/703
Title: Quản lý những thay đổi trong tổ chức
Other Titles: Management of change in organizationsBinding training and employment - universities and enterprises
Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào
Keywords: Tổ chức quản lý;Chiến lược quản lý
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 159-166
Abstract: Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, thay đổi diễn ra quanh ta và đó là quy luật tất yếu của sự phát triển. Sứ mệnh của những nhà quản lý là phải nắm bắt được sự thay đổi và điều chỉnh nó đi theo hướng có lợi cho tổ chức. Như Peter Drucker đã nói “người thành công phải là người đón đầu sự thay đổi”. Nội dung chính của bài viết đề cập một số vấn đề như: nhận thức về chủ thể quản lý sự thay đổi; chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, kỹ năng cơ bản của chủ thể quản lý sự thay đổi và thay đổi nhân sự trong tổ chức kèm theo đó là sự thay đổi về văn hóa sao cho phù hợp với sự phát triển và xu hướng thay đổi của xã hội. Thay đổi sẽ là lãng phí nếu không được nhìn nhận và thực hiện đúng cách. Không ai có thể đoán được những gì đang chờ đợi mình ở con đường phía trước. Trong tổ chức thì chủ thể quản lý chính là người tiên phong đi đầu để chuẩn bị mọi điều kiện cho quá trình thực hiện sự thay đổi của tổ chức đó. Một tổ chức muốn thành công phải có những chủ thể quản lý sự thay đổi tuyệt vời có trách nhiệm với thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/703
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 3[1]. Nguyen Thi Bich Dao.pdf
  • Description : 
  • Size : 720.76 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.