Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/704
Title: Cải cách tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước
Other Titles: Judicial reform in the organization of power state
Authors: Nguyễn, Đăng Dung
Keywords: Cải cách tư pháp;Quyền lực nhà nước;Tổ chức
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 135-144
Abstract: Từ những đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền và thực trạng về tổ chức và hoạt động Tòa án Việt Nam, tác giả chỉ ra những yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/704
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b1.pdf
  • Description : 
  • Size : 391.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.