Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/706
Title: Quy chế pháp lý quốc tế chung về biển, đảo và những vấn đề cần áp dụng đối với Hoàng Sa, Trường Sa
Other Titles: The international legally status of sea, island and the matters needed to be applicable to the Spratlys and Paracels
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Keywords: Quy chế pháp lý quốc tế;Luật Biển;Trường Sa;Hoàng Sa
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 145-162
Abstract: Khái niệm “đảo”, “quần đảo”, “quốc gia quần đảo” và các khái niệm pháp lý liên quan (“đảo nhân tạo”, “thiết bị công trình trên biển”, “bãi cạn nửa chìm nửa nôi”…) cùng quy chế pháp lý của chúng là những vấn đề phức tạp, chưa được nghiên cứu một cách sâu sắc, thấu đáo trong khoa học luật biển quốc tế tại Việt Nam. Chính vì vậy, với việc làm rõ những khái niệm pháp lý này, phân tích đặc điểm và các yếu tố cấu thành cùng quy chế pháp lý của chúng trong tiến trình lịch sử phát triển của luật biển quốc tế, tác giả đã đưa ra sự nhận xét, đánh giá đối với trường hợp của Việt Nam. Tác giả cho rằng Hoàng Sa, Trường Sa không phải là “quần đảo” hay “quốc gia quần đảo” mà phải được coi là “vùng đảo” theo tinh thần của Công ước Luật biển năm 1982; đồng thời tác giả còn phân tích cụ thể hiệu lực của các đảo trong hai “vùng đảo” Hoàng Sa và Trường Sa trong việc xác định các vùng biển của Việt Nam; qua đó, tác giả cho rằng điều này sẽ có lợi cho Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyề n thiêng liêng bất khả xâm phạm đối với hai vùng đảo này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/706
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b2.pdf
  • Description : 
  • Size : 662.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.