Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/707
Title: Mạng sản xuất toàn cầu trong ngành điện tử
Other Titles: Binding training and employment - universities and enterprisesGlobal production network in electronics
Authors: Lê, Thị Ái Lâm
Nguyễn, Hồng Bắc
Keywords: Ngành điện tử;Mạng sản xuất;Toàn cầu
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 167-175
Abstract: Bài viết trình bày quá trình hình thành và phát triển của mạng sản xuất (MSX) toàn cầu trong ngành điện tử và mô tả mô hình phát triển của MSX toàn cầu: bắt đầu từ MSX mô hình tàu đô đốc ban đầu, theo cấu trúc “hai cấp”, công ty đa quốc gia lớn - công ty cung ứng nhỏ, chuyển thành MSX hiện đại, theo cấu trúc “ba cấp”, công ty thương hiệu - nhà chế tạo hợp đồng - công ty cung ứng nhỏ. Đồng thời, bài viết cũng nêu bật vai trò quan trọng của các nhà chế tạo hợp đồng toàn cầu trong việc tạo ra các cụm công nghiệp, cũng như tạo ra hàng loạt công ăn việc làm trong các nhà máy chế tạo.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/707
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 4[1]. Le Thi Ai Lam and Nguyen Hong Bac.pdf
  • Description : 
  • Size : 906.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.