Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/708
Title: Chức năng của Tòa án trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp
Other Titles: Function of courts in criminal procedure in connection with requirements of judicial reform
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Keywords: Tố tụng hình sự;Tòa án;Cải cách tư pháp
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 163-171
Abstract: Với chức năng xét xử thì Tòa án là đại diện cho quyền lực tư pháp, trên cơ sở này, bài viết nghiên cứu chức năng xét xử của Tòa án trong tố tụng hình sự nhằm hoàn thiện chức năng này trước yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/708
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b3.pdf
  • Description : 
  • Size : 370.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.