Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/711
Title: Xuất khẩu dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu
Other Titles: Vietnam export services in the context of global financial crisis
Authors: Hà, Văn Hội
Keywords: Xuất khẩu dịch vụ;Việt Nam;Khủng hoảng Tài chính toàn cầu
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 176-184
Abstract: Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã và đang có những tác động trực tiếp và gián tiếp đến các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã và sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng này, nhưng mức độ và phạm vi ảnh hưởng chưa thể đánh giá được và dự báo chính xác do tình hình kinh tế thế giới đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Cùng với hoạt động xuất - nhập khẩu nói chung, xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực trên các mặt như: các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu gặp khó khăn trong huy động vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một số ngành dịch vụ có doanh thu ngoại tệ cao như: vận tải, bảo hiểm, du lịch, kiều hốiBài viết làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, giữa nhà đào tạo và nhà sử dụng trong đào tạo đại học ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan của sự lỏng lẻo và chưa gắn chặt của các mối quan hệ này, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần làm cho sản phẩm đào tạo của các trường đại học đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân của thực trạng chưa gắn kết giữa nhà đào tạo với nhà sử dụng giữa nhà trường với xã hội không thể chỉ nhìn từ phía nhà trường mà còn, thậm chí quan trọng hơn phải nhìn từ phía các nhà sử dụng, từ phía xã hội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/711
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 5[1]. Ha Van Hoi.pdf
  • Description : 
  • Size : 796.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.