Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/713
Title: Tiếp cận công lý và các nguyên lý của nhà nước pháp quyền
Other Titles: Access to Justice and Principles of Rule of Law State
Authors: Vũ, Công Giao
Keywords: Nhà nước pháp quyền;Tiếp cận công lý;Nguyên lý
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 188-194
Abstract: Bài viết đề cập và phân tích khái niệm, đặc điểm và những yếu tố nền tảng của tiếp cận công lý, đồng thời điểm lại những nguyên lý cơ bản của nhà nước pháp quyền. Trên cơ sở đó, tác giả đối chiếu các nguyên tắc của tiếp cận công lý với các nguyên lý của nhà nước pháp quyền và kết luận rằng chúng có sự tương hợp, bổ sung, củng cố lẫn nhau.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/713
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b6.pdf
  • Description : 
  • Size : 352.84 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.