Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/715
Title: Áp dụng án lệ - Nhu cầu tất yếu trong điều kiện cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
Other Titles: Applying precedent - Indispensable demand in the context of judicial reform and building the rule of law in Vietnam
Authors: Bùi, Tiến Đạt
Keywords: Cải cách tư pháp;Nhà nước pháp quyền;Án lệ;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 195-200
Abstract: Ở nước ta, án lệ chưa được coi là một nguồn pháp luật chính thức. Tuy nhiên, theo xu thế chung trên thế giới và từ nhu cầu của thực tiễn, đã đến lúc cần áp dụng án lệ một cách chính thức. Bài viết phân tích nhu cầu, dấu hiệu và vai trò của án lệ trong điều kiện cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/715
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 7[1]. Bui Tien Dat (da sua phan tai lieu tham khao 29.12.09.pdf
  • Description : 
  • Size : 455.21 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.