Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/722
Title: Vai trò của Nhà nước đối với thị trường Tài chính Bài học từ khủng hoảng tài chính Mỹ
Other Titles: The role of the State to Financial market - lessons from united state of American’s financial crisis
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai
Keywords: Thị trường tài chính Mỹ;Khủng hoảng tài chính
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 201-208
Abstract: Bài báo đề cập đến 2 vấn đề: (1) Khẳng định, đối với thị trường tài chính vai trò của Chính phủ không chỉ là thúc đẩy thị trường phát triển mạnh, mà còn cần phải kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của nhà đầu tư để tiết chế lòng tham của họ một cách kịp thời. Kiểm soát lòng tham của nhà đầu tư lại phải bắt đầu từ kiểm soát sự xuất hiện của các công cụ tài chính mới, sự biến đổi của các hình thức đầu tư, sự biến hóa trong hoạt động của các ngân hàng thương mại trên con đường tìm kiếm lợi nhuận cho mình… (2) Phân tích những sai lầm trong điều hành thị trường tài chính của Chính phủ Mỹ, chủ yếu ở việc từng bước phá bỏ nguyên tắc hoạt động an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại và nới lỏng kiểm soát thị trường để khẳng định đó là một trong những nguyên nhân quan trọng gây nên cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/722
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 8[1]. Trinh Thi Hoa Mai.pdf
  • Description : 
  • Size : 682.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.