Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/725
Title: Khủng hoảng kinh tế thế giới và bài học cho Việt Nam
Other Titles: World economic crisis and lessons for Vietnam
Authors: Lê, Hồng Nhật
Keywords: Khủng hoảng kinh tế;Kinh tế thế giới;Bài học kinh nghiệm;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 207-216
Abstract: Khủng hoảng tài chính mới đây ở Mỹ là một điều ít ai ngờ, cả về mức độ nghiêm trọng lẫn quy mô ảnh hưởng của nó lên hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu. Bài viết nhằm vào việc tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng. Đồng thời, cho phép chúng ta rút ra những bài học quý báu về chính sách tài chính lành mạnh, nhằm tận dụng được các cơ hội phát triển, hội nhập kinh tế trong tương lai. Bài viết đề cập đến các nội dung như: trước hết, tác giả khái quát ba trường phái chính về khủng hoảng tài chính; bài viết còn tổng thuật lại những sự kiện chính dẫn đến khủng hoảng, kể từ cuối nhiệm kỳ tổng thống của Clinton; ngoài ra, tác giả cũng phân tích diễn biến dẫn tới khủng hoảng, thông qua lăng kính của kinh tế học thể chế; cuối cùng, tác giả nêu ra một số bài học về sự cần thiết phải xây dựng thể chế giám sát hiệu quả cho họat động tài chính, và đảm bảo tăng trưởng bền vững. Đó là quá trình xây dựng những chuẩn mức, thể chế luật lệ tốt, thúc đẩy hiệu quả và tinh thần trách nhiệm; chứ không đơn giản chỉ là sự xóa bỏ các thể chế yếu kém, đang cản trở sự sáng tạo và phát triển. Bài học này có thể áp dụng cho Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/725
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 1[1]. Le Hong Nhat.pdf
  • Description : 
  • Size : 591.2 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.