Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/734
Title: Lượng giá tổn thất do sự cố tràn dầu đối với Hệ sinh thái biển: Một số kinh nghiệm nước ngoài và điều kiện áp dụng tại Việt Nam
Other Titles: Methods of economic loss valuation on resources and marine systems due to oil spill event: theory, international experiences and appropriate methods for Vietnam
Authors: Bùi, Đại Dũng
Keywords: Lượng giá tổn thất;Sự cố tràn dầu;Hệ sinh thái biển;Kinh nghiệm quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 239-252
Abstract: Hệ sinh thái biển là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất đối với sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên những năm gần đây, hệ sinh thái biển chịu nhiều tác động tiêu cực từ môi trường, nhất là nguy cơ ô nhiễm do sự cố tràn dầu khi Việt Nam là một nước có hoạt động khai thác và xuất nhập khẩu dầu khá lớn. Thực tế, các phương pháp lượng giá đã được áp dụng một cách rộng rãi để xác định chính xác những tổn thất. Những tổn thất này sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện các quyết định xử phạt hành vi gây ô nhiễm, là kênh thông tin dự báo cho các bộ, ngành trong việc quy hoạch phát triển và đưa ra các chiến lược nhằm giảm thiểu tổn thất từ sự cố tràn dầu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/734
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 4[1]. Bui Dai Dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 620.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.