Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/754
Title: Kinh tế - Xã hội tỉnh Phú Thọ sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI
Other Titles: Phu Tho’ society and economy after three years launching the decree of the 16th meeting of the province communist party committee
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân
Ngô, Đăng Thành
Keywords: Kinh tế;Xã hội;Thực hiện Nghị quyết;Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 268-275
Abstract: Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI (12/2005) đã xác định một hệ thống mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010, nhằm đưa Phú Thọ trở thành một tỉnh có nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ vào năm 2020. Đến nay, 2/3 chặng đường đã trôi qua, kinh tế Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức đề ra cho năm 2010, nhiều chỉ tiêu đã vượt mức trung bình chung cả nước. Tuy vậy, do những khó khăn chủ quan và khách quan, nên hiện vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Đại hội đề ra, thậm chí có vài chỉ tiêu mới đạt hơn một nửa kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2010, trong 2 năm còn lại Phú Thọ còn phải giải quyết rất nhiều việc, mà trước hết là phải tập trung vào việc huy động vốn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; phát triển mạnh các ngành nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đi đôi với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HÐH).
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/754
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 7[1]. Mai Thi Thanh Xuan, Ngo Dang Thanh.pdf
  • Description : 
  • Size : 506.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.