Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/767
Title: Cho thuê lại lao động và những yêu cầu đặt ra đối với việc điều chỉnh pháp luật lao động Việt Nam
Other Titles: Sub-base of laber and the requirement is raised in the regulation of Vietnamses labor law
Authors: Lê, Thị Hoài Thu
Keywords: Luật Lao động;Cho thuê lao động;Điều chỉnh;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 78-84
Abstract: Như một quy luật của kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa, hoạt động thuê lại lao động (labor outsourcing) đang ngày một phổ biến ở nước ta với nhiều hình thức và đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy chế độ, quyền lợi của người lao động thuê lại không được đảm bảo, trong khi đó khuôn khổ pháp lý điều chỉnh vấn đề này vẫn chưa rõ ràng và hầu như còn bỏ ngỏ. Bởi vậy, một yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là thừa nhận về mặt pháp lý đối với loại hình dịch vụ này trong một văn bản pháp lý cao nhất, đồng thời có các quy định bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động cho thuê lại góp phần tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các chủ thể tham gia, cũng như giúp cho Nhà nước quản lý thị trường lao động một cách có hiệu quả.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/767
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 2. Le Thi Hoai Thu-OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 476.68 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.