Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/771
Title: Nguồn luật văn bản của Luật hình sự Việt Nam
Other Titles: The written source of criminal Law
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Luật Hình sự;Nguồn văn bản;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 95-100
Abstract: Nguồn của Luật hình sự là một trong những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng không chỉ đối với hoạt động xây dựng mà đối với cả hoạt động áp dụng và thực hiện pháp luật. Với tư cách là hình thức bên ngoài của pháp luật, nguồn của Luật hình sự bao gồm nguồn văn bản quy phạm và các nguồn khác ngoài văn bản quy phạm, chẳng hạn như án lệ. So với án lệ và các nguồn khác, nguồn văn bản của Luật hình sự Việt Nam có lịch sử phát triển lâu dài và tầm quan trọng đặc biệt. Nghiên cứu về nguồn văn bản của Luật hình sự Việt Nam trên các khía cạnh lịch sử và thực trạng, chúng tôi mong muốn đóng góp một số luận cứ khoa học hữu ích cho các nhà lập pháp hình sự trong việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 1999 hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/771
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 4. Nguyen Anh Tuan-OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 405.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.