Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/774
Title: Những điểm chung giữa vi phạm hành chính với tội phạm và vấn đề hoàn thiện khái niệm tội phạm trong Bộ luật hình sự Việt Nam
Other Titles: Common points between administrative violations and crimes and the completion of concept of crime in the Penal Code of Vietnam
Authors: Trịnh, Tiến Việt
Trần, Thu Hạnh
Keywords: Luật Hình sự;Tội phạm;Vi phạm hành chính;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 101-109
Abstract: Bài viết phân tích những điểm chung giữa vi phạm hành chính với tội phạm, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong khái niệm tội phạm của Bộ luật hình sự, từ đó đề xuất những kiến nghị hoàn thiện khái niệm tội phạm, bảo đảm ranh giới xử lý rõ ràng giữa tội phạm và vi phạm hành chính.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/774
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 5. Trinh Tien Viet, Thu Hanh-OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 487.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.