Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/776
Title: Xây dựng đội ngũ giảng viên trong trường đại học - Thực trạng và giải pháp
Other Titles: Develop teaching staff in universities - Situations and solutions
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Giáo dục đại học;Giảng viên;Trường đại học
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 110-116
Abstract: Từ việc đánh giá thực trạng đội ngũ và công tác quản lý đội ngũ giảng viên trong trường đại học hiện nay, tác giả bài viết đã đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên trong trường đại học hiện nay ở nước ta.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/776
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 6. Nguyen Thi Thu Huong. OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 488.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.