Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/783
Title: Về vai trò của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự
Other Titles: The role of additional penalties in criminal Law
Authors: Trịnh, Quốc Toản
Keywords: Luật Hình sự;Hình phạt;Bổ sung
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 142-150
Abstract: Bài viết phân tích các quan điểm khác nhau trong và ngoài nước về hình phạt bổ sung. Trên cơ sở này, tác giả đã chỉ ra vai trò của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự với những nội dung cần cho các nhà làm luật Việt Nam tham khảo trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/783
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 2. Trinh Quoc Toan(da sua).pdf
  • Description : 
  • Size : 492.36 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.