Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/785
Title: Về chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Other Titles: Vietnam’s historical and legal sovereignty over the Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Keywords: Chủ quyền;Pháp lý;Quần đảo Hoàng Sa;Quần đảo Trường Sa;Lịch sử;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 151-168
Abstract: Bài viết đưa ra những minh chứng pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bài viết đã phân tích một số nội dung mới được trích dẫn trong các sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam để chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Một trong những nội dung đáng chú ý là ít nhất từ thế kỷ XVI, Nhà nước Việt Nam đã thực hiện một cách hòa bình, thực sự, công khai và liên tục các hoạt động trên biển nhằm củng cố chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo. Bài viết cũng đưa ra thực trạng bảo vệ và thực hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo từ chiến tranh thế giới thứ 2 tới nay và khẳng định Nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu thật sự và công khai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, khi mà các quần đảo đó chưa thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/785
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 3. Nguyen Ba Dien.da sua2.pdf
  • Description : 
  • Size : 663.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.