Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/788
Title: Quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài
Other Titles: Conventional right to choose court for settlement of civil disputes with foreign elements
Authors: Bành, Quốc Tuấn
Keywords: Luật dân sự;Tranh chấp;Tòa án;Quyền lợi;Yếu tố nước ngoài
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 169-179
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật quốc tế cũng như phân tích những hạn chế trong quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài, tác giả đã làm rõ cơ sở lý luận của sự cần thiết phải xây dựng quy định về quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài trong Bộ Luật tố tụng dân sự đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/788
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 4. Banh Quoc Tuan (cuoicung).pdf
  • Description : 
  • Size : 513.31 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.