Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/790
Title: Thực trạng thực thi pháp luật bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam
Other Titles: On the implementation of environmental legislation in craft villages in Vietnam
Authors: Lê, Kim Nguyệt
Keywords: Luật học;Bảo vệ môi trường;Làng nghề;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 180-185
Abstract: Trong thời gian qua với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của các làng nghề đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội hiện nay ở Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sức khỏe của người dân. Việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam còn rất nhiều bất cập, yếu kém cần được quan tâm kịp thời để đảm bảo đời sống, sản xuất, sinh hoạt và sức khỏe của người dân.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/790
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 5.LeKimNguyet (da sua).pdf
  • Description : 
  • Size : 371.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.