Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/792
Title: Về chức năng và nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự
Other Titles: On the functions and duties of the people’s procuracy during investigation stage of criminal cases
Authors: Phạm, Hồng Quân
Keywords: Luật Hình sự;Viện Kiểm sát Nhân dân;Vụ án;Điều tra
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 186-198
Abstract: Bài viết làm sáng tỏ chức năng và nhiệm vụ của Viện kiểm sát Nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự. Trên cơ sở này, tác giả bước đầu đặt ra một số giải pháp để nâng cao chức năng và nhiệm vụ của Viện kiểm sát Nhân dân trước yêu cầu cải cách tư pháp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/792
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 6. Quan-HP (da sua).pdf
  • Description : 
  • Size : 536.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.