Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/795
Title: Các chuẩn mực pháp lý quốc tế và pháp luật một số quốc gia về điều chỉnh hoạt động của xã hội dân sự
Other Titles: International legal standards and regulations in selected countries governing civil society
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh
Nguyễn, Bích Thảo
Keywords: Pháp lý quốc tế;Khung pháp lý;Xã hội dân sự
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 134-142
Abstract: Khung pháp lý đóng vai trò rất quan trọng đối với sự hình thành, vận hành và phát triển của xã hội dân sự. Bài viết nghiên cứu các chuẩn mực pháp lý quốc tế và pháp luật một số quốc gia điều chỉnh hoạt động của xã hội dân sự như Thụy Điển, Liên bang Nga và một số nước ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, từ đó rút ra những nguyên tắc phổ biến cần được tôn trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/795
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 8. Nguyen Thi Que Anh.OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 528.68 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.