Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/796
Title: Một số vấn đề lý luận về hình phạt trong Luật hình sự
Other Titles: Some problems in the theory of punishment in criminal Law
Authors: Trịnh, Quốc Toản
Keywords: Luật hình sự;Hình phạt;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 143-156
Abstract: Trên cơ sở phân tích các quan điểm khác nhau trong khoa học Luật hình sự Việt Nam và nước ngoài về khái niệm hình phạt, các đặc điểm và mục đích của hình phạt, tác giả đã đưa ra khái niệm khoa học về hình phạt trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 hiện hành.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/796
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 1. Trinh Quoc Toan.0K.pdf
  • Description : 
  • Size : 579.12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.