Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/797
Title: Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Other Titles: Training models based on the demands of the business sector
Authors: Phùng, Xuân Nhạ
Keywords: Mô hình đào tạo;Doanh nghiệp;Nhu cầu;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 1-8
Abstract: Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp. Để thúc đẩy mối liên kết này, bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như lợi ích, cơ chế liên kết và điều kiện thành công. Lợi ích là đáng kể cho hai phía, một mặt là sự tiết kiệm chi phí nhờ tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu cho doanh nghiệp và mặt khác là một đích đến đặt sẵn cho nhà trường để có những thiết kế nội dung đào tạo, lựa chọn giáo viên tối ưu và giảm bớt khó khăn kinh phí cho nhà trường. Cơ chế đào tạo của nhà trường sẽ đi theo một quy trình ngược với truyền thống, trong đó bước ban đầu là nắm rõ gói kỹ năng cần có của người cần đào tạo trên cơ sở hợp tác với doanh nghiệp sau đó mới lựa chọn công nghệ đào tạo và đầu vào phù hợp. Điều kiện quan trọng cho liên kết thành công là nhận thức và quyết tâm của lãnh đạo, chiến lược phát triển rõ ràng cũng như các chính sách hỗ trợ tốt và nhóm chuyên trách hiệu quả.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/797
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 1. Phung Xuan Nha.pdf
  • Description : 
  • Size : 565.26 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.