Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/801
Title: Xác định biên giới trên biển và khu vực biên giới biển của Việt Nam từ góc độ pháp Luật quốc tế
Other Titles: The delimitation of maritime national boundaries and the maritime boundary areas from the perspective of international Law
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Nguyễn, Hùng Cường
Keywords: Biên giới trên biển;Luật quốc tế;Công ước Luật biển;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 165-177
Abstract: Trong bài viết này, các tác giả đã phân tích và bình luận những quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề xác định biên giới và khu vực biên giới quốc gia trên biển theo quy định của pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, các tác giả cũng đã phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này, đưa ra những vấn đề còn bất cập, hạn chế và từ đó đề xuất những giải pháp để hoàn thiện pháp luật Việt Nam về việc xác định biên giới và khu vực biên giới của quốc gia trên biển, góp phần bảo vệ lợi ích tối cao và chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam tại biển Đông.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/801
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 3. Nguyen Ba Dien, Nguyen Hung Cuong.0K.pdf
  • Description : 
  • Size : 566.57 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.