Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/805
Title: Cách thể hiện, trình bày Hiến pháp
Other Titles: Technique of drafting constitution
Authors: Võ, Trí Hảo
Keywords: Hiến pháp;Thể hiện;Trình bày;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 190-194
Abstract: Từ góc nhìn của luật tư soi rọi vào các bản hiến pháp hiện hành của Việt Nam, cũng như lịch sử phát triển các bản hiến pháp của Việt Nam, tác giả cho rằng Lời nói đầu của Hiến pháp 1992 thể hiện không thành công chủ thể và mục đích của việc ban hành Hiến pháp; các quyền cơ bản của công dân chưa được đặt ở vị trí tương xứng trong Hiến pháp; ngôn từ dùng trong Hiến pháp còn mang tính ban ơn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/805
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 5. Vo Tri Hao.0K.pdf
  • Description : 
  • Size : 402.94 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.