Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/806
Title: Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: Một số phân tích định lượng ban đầu
Other Titles: Impacts of the increase in petrolprice: Some inital quantitative analyses
Authors: Nguyễn, Đức Thành
Bùi, Trinh
Đào, Nguyên Thắng
Keywords: Xăng dầu;Giá cả;Phân tích định lượng
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 1-16
Abstract: Mục đích của bài viết này là xác định ảnh hưởng của việc tăng giá xăng đột ngột lên thêm 30% đến nền kinh tế Việt Nam. Bài nghiên cứu sử dụng kết quả từ bộ điều tra mới nhất về mức sống hộ gia đình năm 2006 (VHLSS 2006) để ước lượng ảnh hưởng trực tiếp của việc tăng giá xăng dầu lên sức mua của hộ gia đình và qua đó là mức sống của họ. Các hộ gia đình được chia làm năm nhóm theo thu nhập từ thấp đến cao, đồng thời có phân biệt nông thôn và thành thị. Tiếp đó, chúng tôi sử dụng các kỹ thuật bảng cân đối liên ngành (đầu vào - đầu ra) để xác định ảnh hưởng của chính sách này lên cấu trúc sản xuất của nền kinh tế, được phân theo 112 ngành sản xuất. Bảng cân đối liên ngành được sử dụng trong nghiên cứu này là bảng mới nhất, theo số liệu của năm 2005. Kết quả cho thấy ảnh hưởng trên cấp độ ngành cũng như¬ cấp độ vĩ mô, thông qua các chỉ số như CPI và GDP.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/806
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 4. Nguyen Duc Thanh, Bui Trinh, Dao Nguyen Thang.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.