Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/807
Title: Miễn hình phạt theo Luật hình sự Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện
Other Titles: Exemption from punishment under criminal Law of Vietnam and some of recommendations to improve this institution
Authors: Trịnh, Tiến Việt
Trần, Thị Quỳnh
Keywords: Luật hình sự;Miễn hình phạt;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 195-206
Abstract: Bài viết làm sáng tỏ khái niệm, những đặc điểm pháp lý - xã hội của miễn hình phạt, phân biệt miễn hình phạt với một số chế định khác có liên quan trong luật hình sự Việt Nam. Ngoài ra, qua phân tích điều kiện áp dụng của các trường hợp miễn hình phạt trong Bộ luật hình sự hiện hành, các tác giả chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc để đề xuất những kiến nghị hoàn thiện về chế định này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/807
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 6. Trinh Tien Viet, Tran Thi Quynh.0K.pdf
  • Description : 
  • Size : 631.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.