Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/837
Title: Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam
Other Titles: An application of balanced scorecard in Vietnamese service businesses
Authors: Đặng, Thị Hương
Keywords: Doanh nghiệp dịch vụ;Phương thức quản lý;Thẻ điểm cân bằng
Issue Date: 2010
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 94-104
Abstract: Thẻ điểm cân bằng là một công cụ quản lý hiệu suất sáng tạo và đa chiều đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều tổ chức và công ty trên thế giới. Thẻ điểm cân bằng cung cấp một cơ cấu cho việc lựa chọn các chỉ số đánh giá hiệu suất quan trọng, bổ sung cho các biện pháp tài chính truyền thống, giúp các nhà quản trị quản lý và đánh giá hiệu quả thực thi chiến lược của một tổ chức một cách toàn diện và đầy đủ, đồng thời liên kết được các hoạt động kiểm soát ngắn hạn với chiến lược và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, số lượng các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ áp dụng Thẻ điểm cân bằng còn rất khiêm tốn. Bài viết phân tích đánh giá một số thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp dịch vụ trong việc áp dụng Thẻ điểm cân bằng nhằm tạo ra những tiền đề cho phát huy điểm mạnh, tháo gỡ những khó khăn giúp đẩy mạnh việc áp dụng Thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/837
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 4. Dang Thi Huong.pdf
  • Description : 
  • Size : 793.33 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.