Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/838
Title: Thực tiễn hữu ích trong việc triển khai chuẩn CMMI cho các doanh nghiệp gia công phần mềm Việt Nam: Bài học từ FPT Software
Other Titles: Useful practices in adopting the CMMI standard for Vietnamese software outsourcing firms: Lessons learnt from FPT software
Authors: Vũ, Anh Dũng
Lê, Hải Yến
Vũ, Phương Thảo
Xa, Mạnh Hùng
Keywords: Chuẩn CMMI;Doanh nghiệp;Ngành Công nghệ thông tin;FPT Software
Issue Date: 2010
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 105-117
Abstract: Bài báo nhằm mục đích tìm hiểu và rút ra một số thực tiễn hữu ích cho việc áp dụng và triển khai chuẩn “mô hình trưởng thành năng lực tích hợp” (CMMI) tại các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam. Dựa theo những phân tích nghiên cứu về thực tiễn trong việc triển khai chuẩn CMMI lấy FPT Software làm trường hợp điển hình, cụ thể là những khó khăn của công ty khi áp dụng mô hình này cũng như việc họ giải quyết những khó khăn đó ra sao, bài báo tổng hợp và đúc kết 8 thực tiễn hữu ích trong việc áp dụng chuẩn CMMI. Đó là: (1) Cam kết của lãnh đạo về quá trình triển khai CMMI; (2) Chuẩn bị nguồn lực vốn đủ mạnh; (3) Phát triển và trưởng thành về nhân lực; (4) Ngoại ngữ là một vấn đề quan trọng; (5) Phát triển trưởng thành về quản lý và tổ chức cấu trúc dự án; (6) Biến chỉ tiêu chất lượng thành văn hóa; (7) Xây dựng các công cụ hiệu quả; và (8) Tư vấn chuyên nghiệp. Các thực tiễn này là những kinh nghiệm tốt để các doanh nghiệp gia công phần mềm của Việt Nam có thể tham khảo và học hỏi khi triển khai áp dụng chuẩn CMMI để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trong thị trường gia công phần mềm quốc tế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/838
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 5. Vu Anh Dung, Le Hai Yen, Vu Phuong Thao, Xa manh Hung.pdf
  • Description : 
  • Size : 797.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.