Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/840
Title: Hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển
Other Titles: The system of Vietnamese social security policies: The current state and development directions
Authors: Nguyễn, Hữu Dũng
Keywords: Chính sách an sinh xã hội;Thực trạng;Định hướng phát triển;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 118-128
Abstract: Bài viết trình bày khái niệm cơ bản về an sinh xã hội và thực trạng cũng như định hướng chính sách an sinh xã hội của Việt Nam trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các khái niệm an sinh xã hội do Liên hiệp quốc và ASEAN đưa ra, tác giả chỉ ra rằng chính sách an sinh xã hội có phạm vi bao phủ rộng, gồm các chính sách thị trường lao động và việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chính sách trợ giúp xã hội và chương trình mạng lưới an toàn xã hội. Trong hệ thống chính sách an sinh xã hội hiện nay của Việt Nam, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được xem là trụ cột quan trọng và phát triển nhất, còn các loại chính sách khác mới được tập trung chú ý từ sau Đổi mới, chủ yếu từ giữa những năm 1990 đến nay. Nhìn chung hệ thống chính sách an sinh xã hội Việt Nam còn nhiều hạn chế như thiếu tính hệ thống, thiếu sự liên kết hỗ trợ lẫn nhau, tỷ lệ bao phủ còn thấp... Định hướng chính sách trong thời gian tới cần lưu ý đặt chính sách an sinh xã hội trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và thực hiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng song phải có trọng tâm và lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với chuẩn quốc tế và hội nhập.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/840
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 6. Nguyen Huu Dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 597.95 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.