Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/842
Title: Hà Nội trong làn sóng phát triển ngành dịch vụ của các đô thị tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Other Titles: Ha Noi in the wave of services sector development in the Asian Pacific Urban Regions
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn
Keywords: Ngành dịch vụ;Phát triển kinh tế;Hà Nội;Đô thị Châu Á
Issue Date: 2010
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 135-143
Abstract: Trong vòng 30 năm qua, các thành phố lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã trải qua một làn sóng phát triển ngành dịch vụ mà không trải qua bước phát triển tuần tự theo hình thức “hậu công nghiệp” như các đô thị lớn ở phương Tây. Quá trình dịch vụ hóa của nền kinh tế thủ đô Hà Nội hiện nay cần gắn liền với quá trình dịch vụ hóa của toàn bộ nền kinh tế đất nước hướng tới mục đích là một “vùng liên kết dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp mở”. Để làm được điều đó, thủ đô cần phát triển 5 kết nối quan trọng với bên ngoài: Một là kết nối về thông tin; hai là kết nối về giao thông; ba là kết nối về tri thức; bốn là kết nối về văn hóa, và năm là kết nối về tài chính. Mỗi kết nối đòi hỏi sự nỗ lực phát triển của các ngành dịch vụ tương ứng của thủ đô.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/842
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 1. Nguyen Hong Son.pdf
  • Description : 
  • Size : 567.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.