Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/862
Title: Vài bình luận về pháp luật doanh nghiệp tư nhân
Other Titles: Some comments on laws of proprietorship
Authors: Ngô, Huy Cương
Keywords: Doanh nghiệp tư nhân;Pháp luật doanh nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 24-33
Abstract: Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình kinh doanh phổ biến. Nhưng pháp luật Việt Nam không phân tích rõ bản chất pháp lý của nó. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ. Bài viết này tập trung vào việc tìm ra các bất cập của pháp luật về doanh nghiệp tư nhân.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/862
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 3. Ngo Huy Cuong-OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 453.81 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.