Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6064
Title: Nghiên cứu vi khuẩn phân giải chitin phân lập từ vườn quốc gia Tao Đảo
Authors: Lý Thị Thanh Hà, Phạm Đức Ngọc
Phạm Văn Ty, Đào Thị Lương
Keywords: vi khuẩn;chitin;vườn quốc gia Tam Đảo
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Di truyền học và ứng dụng;2/2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6064
Appears in Collections:IMBT - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : di truyen hoc va ung dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.