Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6066
Title: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh enzyme ngoại bào của hai chủng nấm men sinh bào tử bắn thuộc chi bullera
Authors: Đào, Thị Lương
Phạm, Văn Ty
Keywords: Bullera;điều kiện tối ưu;enzyme ngoại bào;nấm men sinh bào tử bắn;26s rDNA
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học tự nhiên
Citation: Đào, Thị Lương, Phạm, Văn Ty. (2007). Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh enzyme ngoại bào của hai chủng nấm men sinh bào tử bắn thuộc chi bullera. Tạp chí công nghệ sinh học;5(1), tr. 97-106
Series/Report no.: Tạp chí công nghệ sinh học
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6066
Language: vi
Appears in Collections:IMBT - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : tap chi cong nghe sinh hoc 2007.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.