Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6066
Title: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh enzyme ngoại bào của hai chủng nấm men sinh bào tử bắn thuộc chi bullera
Authors: Đào Thị Lương, Phạm Văn Ty
Keywords: Bullera;điều kiện tối ưu;enzyme ngoại bào;nấm men sinh bào tử bắn;26s rDNA
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học tự nhiên
Series/Report no.: Tạp chí công nghệ sinh học;5(1): 97-106, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6066
Appears in Collections:IMBT - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : tap chi cong nghe sinh hoc 2007.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.