Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6072
Title: Phân tích loài nấm linh chi đen mới phát hiện được ở vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai-Lâm Đồng
Authors: Lê Xuân Thám, Nguyễn Lê Quốc Hùng
Đặng Ngọc Quang, Đào Thị Lương
Keywords: Nấm linh chi đen;nấm linh chi;vườn quốc gia Cát Tiên;Đồng Nai;Lâm Đồng
Issue Date: 2009-12
Publisher: Khoa học tự nhiên
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;31(4): 55-64
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6072
Appears in Collections:IMBT - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : tap chi sinh hoc 2009.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.