Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/8942
Title: Điều tra, nghiên cứu một số hoạt chất có khả năng kháng vi sinh vật và kháng dòng tế bào ung thư từ xạ khuẩn
Authors: Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
Keywords: bacteriocine;xạ khuẩn;ung thư
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Đề tài đặc biệt cấp ĐHQGHN;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/8942
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bao cao tong hop_QG.09.48.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.