Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1002
Title: Tham gia TPP Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam
Other Titles: Participation in the TPP Opportunities and Challenges for Vietnam’s Rice Export
Authors: Hà, Văn Hội
Keywords: TPP;xuất khẩu;gạo;cơ hội;thách thức
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 1-10
Series/Report no.: Tập 31, Số 1;
Abstract: TPP được đánh giá là Hiệp định của thế kỷ XXI. Hiệp định này sẽ có ảnh hưởng nhất định đến xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có xuất khẩu gạo. Bài viết phân tích tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian qua; làm rõ cơ hội và thách thức của xuất khẩu gạo khi tham gia TPP; đồng thời đề xuất một số biện pháp chính nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, góp phần tăng khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1002
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1.pdf
  • Description : 
  • Size : 303.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.