Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1003
Title: Nhân vật liệt nữ trong Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng: Điểm gặp gỡ của Văn chương với Đạo lí và Chính trị
Authors: Phạm, Văn Hưng
Keywords: Liệt nữ;Văn học;Nhân vật văn học;Đạo lí;Chính trị
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Phạm, Văn Hưng. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Xã hội và Nhân văn (2015) Tập 31, Số 1, tr. 40-51
Abstract: Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng là tác phẩm viết tại nước ngoài, tập trung vào những câu chuyện người thực, việc thực. Truyện viết về Lê thái hậu (Phụ đức trinh minh) và Nguyễn thị vợ Ngô Miễn (Phu thê tử tiết) - hai nhân vật liệt nữ - phần nào thoát li bút pháp của sử gia, kết hợp với phần lời bình ở cuối truyện, đã phát triển khuynh hướng của nhân vật từ thứ tự “lòng thành thờ vua - đức kiên định của người làm vợ” đến “đạo chồng - ơn vua”, từ thiên về tình cảm đến nặng về lí trí, và đều được nhìn từ quan điểm đạo đức Nho giáo. Là điểm giao thoa giữa văn và sử, giữa văn học nghệ thuật và văn học chức năng, Phụ đức trinh minh và Phu thê tử tiết đã khẳng định kết quả quá trình Nho giáo hóa xã hội Việt Nam lúc đó, cũng như khẳng định vị thế văn hiến chi bang của Đại Việt trong đối sánh với Trung Hoa. Ở đây, ý đồ nghệ thuật đã phục vụ cho mục đích Chính trị và Đạo lí khá trọn vẹn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1003
ISSN: 0866 - 86 12
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vol 31, No 1 40-51.pdf
  • Description : 
  • Size : 349.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.